Bogin Symposium 2018
Falsified Medicines Directive (FMD)

29 november, Den Haag

St. Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie Erwin van Malland (NMVO) Slides

European Medicines Verification System (EMVS) Fanny Trenteseaux (EMVO) Slides

Invoering FMD in de ziekenhuisapotheek Michiel Duyvendak, Antonius Ziekenhuis Sneek Slides

Visie van de Inspectie Gezondheidszorg en en Jeugd op FMD Mieke van der Meulen, IGJ Slides

Invoering FMD vanuit de groothandel Edwin Zwier, Brocacef Slides

Bron: Farmaactueel.nl