Leden

Bogin telt acht leden waarmee wij zo'n 90% van de generieke geneesmiddelenindustrie in Nederland vertegenwoordigen:

Aurobindo
Centrafarm
Disphar International
PharmaMatch
Sandoz
TEVA Pharmachemie
Viatris

Bogin biedt leden belangenbehartiging in Nederland en Europa.

Bogin:

1) functioneert als informatie- en expertisecentrum voor haar leden.

2) deelt die kennis en informeert haar leden actief.

3) vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van haar leden en behandelt hen gelijkwaardig.

4) erbindt haar leden en biedt een netwerk waarin, binnen de grenzen van de mededingingsregels, kan worden overlegd en kennis en ervaring kunnen worden uitgewisseld.

5) is, als vertegenwoordiger van haar leden, aanspreekpunt en gesprekspartner voor alle stakeholders in de zorg.

Criteria lidmaatschap:

1) Noodzakelijk om de kernwaarden waar Bogin voor staat te onderschrijven en na te leven.

2) Voorbehouden aan fabrikanten die bestendig actief zijn in de sector van de generieke geneesmiddelen en/of biosimilars en die de intentie hebben dat te blijven.

3) Een aangesloten fabrikant dient in Nederland te beschikken over een kwaliteitsafdeling met een goed bereikbaar en functionerend loket, waar zowel zorgprofessionals als patiënten terecht kunnen met vragen en/of klachten.

4) Een aangesloten fabrikant dient te beschikken over de noodzakelijke licenties en vergunningen, te weten: import-licentie en GMP-vergunning.

5) Een aangesloten fabrikant heeft een uitgebreid portfolio.

6) Van een aangesloten fabrikant wordt een actieve participatie verwacht; de bereidheid om te delen, mee te denken, te halen en te brengen, o.a. op het gebied van marktkennis en expertise.

7) Bedrijven die zich bezighouden met productie, verwerking van grondstoffen of het maken van dossiers kunnen buitengewoon lid worden. Een buitengewoon lid heeft geen stemrecht bij algemene vergaderingen.